سونوگرافی آلت تناسلی،سونوهیسترو،NT،آکرتا،IUGR،آنـومالی اسکن،داپلرعروق رحمی،هیپ نوزادان،لیپوماتیک


سونوگرافی فراصوتی یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های بدن شکم ، لگن ،پستان ،بیضه ها ، اندام ها ، عروق محیطی و گردن و یا عروق مغز بکار می رود .البته برای بافتهای نرم سطحی دیگر مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و ضایعات آنها پی ریزی شده‌است. سونوگرافی در حاملگی نیز کاربردهای وسیعی دارد. سونوگرافی آلت تناسلی ، سونوهیسترو ،  NT  ، NB ، آکرتا ،  IUGR ، آنومالی اسکن ، داپلر عروق رحمی ، هیپ نوزادان ،لیپوماتیک